ข่าวประชาสัมพัธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

https://www.rmutto.a…

‘เกษตรนครพนม’ เตรียมความพร้อมช่วยเกษตรกรช่วงฤดูฝน เกษตรนครพนม วางแผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่อาจจะประสบภัยพิบัติช่วงฤดูฝน ปี 2565 เร่งให้เกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่…

https://www.dailynew…