เดือน: มกราคม 2021

‘เกษตรนครพนม’ เตรียมความพร้อมช่วยเกษตรกรช่วงฤดูฝน เกษตรนครพนม วางแผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่อาจจะประสบภัยพิบัติช่วงฤดูฝน ปี 2565 เร่งให้เกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่…

https://www.dailynew…