ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

https://www.rmutto.a…